7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Natür Siper ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce kurulan iyileştirme merkezlerinde, akıbet 10 yılda değişik nedenlerle yaralanan 38 bin 631 karışık hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, katıksız ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 aşılanmamış hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi devam ederken, 453 karışık hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Aşılanmamış Hayvanı Tezyit Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ ve arsıulusal sözleşmeler göre saf afetler, yer sorunları, yaralanma ve iyesiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan melez hayvanları için tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvan bilimi bahçeleri, uray ve sivil topluluk kuruluşlarınca yapılan protokoller ile aşılanmamış hayvanları tedavi edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu suret devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan önceki kurtarma ve iyileştirme merkezi olan Bursa Büyüklük Çevik Çandır Hayatı Kurtarma ve Iyileştirme Merkezi’nin hizmet vermeye başlaması ile otama ve iyileştirme daha şümullü yapılmaya başlandı. Vekâlet yoluyla değme bölge müdürlüğü bünyesinde melez hayvanı istirdat ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay almak üzere 11 ilde kurtarma merkezi inşa edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 KARIŞIK HAYVANINA TEDAVİDKMP yoluyla sonuç 10 yılda 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek katıksız yaşam ortamına bırakıldı. 2021 yılında çeşitli nedenlerle yaralanan, uymazlık gören 8 bin 957 çandır hayvanının 5 bin 450’si tedavi edilerek, yeniden doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye büyüklüğünde 12 bin 596 aşılanmamış hayvanı doğada yaralı evet bile güçten düşmüş adına bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve rehabilitasyon süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 aşılanmamış hayvanı baştan doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 çandır hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.Share: