8 İlde 11 Mıntıka ‘Kesin Korunacak Alıngan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Çabuk Kamulaştırma Kararı Makbuz

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Veca toprak sınırları içinde mevcut 11 bölgedeki katıksız sit alanları, ‘değişmez korunacak alıngan düzlük’ zar edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde birlikte bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlarla 8 yer sınırında meydan kayran 11 bölgedeki ayrı cinsten bölgeler, ‘değişmez korunacak kırılan düz’ car edildi. 4 şehirde ise mütenevvi alanlar amacıyla çabuk devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK ALINGAN ALAN’ YERINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu gizil katıksız sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas kayran adina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Akseki-Gündoğmuş arası gizil saf sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük namina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kırkgöz Su Kaynakları Doğal Sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas alan olarak tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde kâin İron Sazlıkları potansiyel tabii sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düz kendisine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Saf Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan kayran kendisine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Yayla Kekiği ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağva Katıksız Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz yerine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları gizil doğal sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas kayran kendisine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Dert ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Püskürtü Taşları gizil natürel sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan alan adina tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde kâin Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil saf sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak alıngan düzlük namina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kâin Bendimahi Sazlıkları gizil doğal sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak alıngan kayran adina tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde kâin 51045 ada 1 parsel, 51048 ada 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 mahdut Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamına giren özel mülkiyete bahis taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki ümran mevzuatına karşıt, ruhsatsız, iskansız ve kıran riski taşıyan, umumi düzenlilik ve asayiş yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek erişim ve altyapısı ile birlikte veri ve hanek kurallarına akla yatkın, mıhlı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Şehremaneti Başkanlığı yoluyla tez kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Model ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan ve yapışık harita ile listede tahril ve koordinatları gösterilen alanda vadi kayran özel mülkiyete laf taşınmazların, bölgede Şişko Bölük İdaresi Başkanlığı aracılığıyla ölçülü ev projesine ilgilendiren bayındırlık yolunun açılması için anılan Reislik eliyle çabuk kamulaştırılmasına, 2942 çevrilmiş Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında kâh taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla tez kamulaştırılmasına ilişkin yapışık kararın yürürlüğe konmasına, 2942 sınırlanmış Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları düzlük ile cezire ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Uran Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla İslahiye Belediye Başkanlığı eliyle tez kamulaştırılmasına 2942 basit Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN AKIŞMAZ İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun mülhak 16’ncı maddesi mucibince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine sınırlanmış Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: