Arkeolog Çağ Duru, Aşıklı Höyük’ü anlattı: Biranın hikâyesi Anadolu’da başladı

1992 yılında öğrenci olarak başladığı Aşıklı Kurgan kazılarında 2006 yılından bu yana proje başbuğ yardımcısı yerine müteharrik Kazı Bilimci Doç. Dr. Tarih Duru, basın mensuplarına Aksaray’a ilişkin Aşıklı Höyük kazı alanını dolaştırırken “Son arkeolojik bulgulara bakarak biranın tarihçesi arz beş altı 12-13 bin sene öncesine dayanıyor. On bin yıldan henüz mufassal süren hikayesi ile bu toprakların ihtimal dahi sunu eski içeceği olan arpa suyu, Anadolu’nun ürünüdür. ve eskiden gördüğümüz genişlik büyük inovasyonlardan biridir” dedi.

Arınmış’nun aktardığı bilgilere bakarak günümüzden 10 bin 400 yıl önceki yerleşilen Aşıklı, Anadolu’da tarımın başlaması ve sürdürülmesinde majör bire bir gösteriş oynamış aynı yerleşmedir. Bu nedenle kazı ekibi, gittikçe küsurat tarımın ritmi ve hacmini etkileyen dinamikleri; bitkilerin yapı bilimsel değişimlerini, nevale temin, el işi ve tüketimindeki değişimleri fehmetmek hesabına sunu faal çalışan kazı bilimi ekiplerinden biridir.

Tarımın obsidyen (Kaya türü) aletler üstünde bıraktığı izlerden, mekansal değişimlere (ambarlama alanları kabilinden) etkileri, insanların kemiklerinde küsurat izotop imzalarından, diş taşlarından yola çıkarak tagaddi farklılıklarındaki değiş ve etkilerine kadar dokuz canlı çokça konunun izini farklı uzmanlık alanları ile anlamaya çalışmaktadır.

Şimdilerde mayalar, ekmek ve biraya ilişkin aynı eskimemiş tıpkısı çalışmaya başlayan kazı ekibi, bire bir süredir oluşturduğu görgül tarlada bölgenin domestik türlerinden biri olan, Aşıklı’da hem yabanılı hem dahi evcili olan Einkorn buğdayı ile çalışmalar gerçekleştirmektedir. İlk hayvan evcilleştirme, evvel akıl operasyonu, değirmi barınaklardan dörtkenar binalara intikal, sokak, meydan, yararsız alanları kabilinden sağlam haddinden fazla yeniliğe imza atmış Aşıklı toplumu, günümüzde gerekseme duyduğumuz türden paylaşımcı, muadele zarfında bin yıl akıcı yaşamı nail bir topluluktur.

Share: