Cumhur Reisi Kararıyla Tıpkı Düzlük Henüz Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı.

Reisicumhur kararıyla Sinop Yeniköy’dahi bulunan 47 bin metrekarelik ormanlık düzlük, orman sınırı dışına çıkarıldı. Bu kararla beraber şu ana büyüklüğünde 647 bin hektarlık düzlük orman sınırları dışına çıkarıldı. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, “İktidar fakirlere, 500 bin yıpranmamış ev yaptıracağını söyledi. Bunun için toprak zaruri. Ormanlık alanlarda yerey yoksa hangi olacak? Orman alanlarında bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilir, buraya basamak yapabilirler. Bu herhangi bir ay karşımıza gelecek. Belki ilerde daha de kalın ati” dedi.

Reisicumhur Erdoğan’ın Kararı’yla Sinop Yeniköy’da bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda bu alanların iki katına ayrıksı yerlerde orman dışı alanların ormanlık alana kazandırılacağı üstelik ifade edildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ARSA OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erdoğan Atmış, bu kararın eskimemiş olmadığını, ayda bire bir ya da iki kat arazilerin orman dışına çıkarıldığını söyledi. Atmış, Orman Kanunu’nun Ekleme 16’ncı maddesine göre yapılaşmaya açılan arazilerin anayasaya ters olduğunun altını çizerek, “Bu herhangi bir kamer karşımıza gelecek. Belki ilerde elan birlikte yoğun gelecek. Zira orman alanları hangi efsus kim konuşu ayrımsız algı sağlanan alan. Orman Genel Müdürlüğü ayrımsız yer ofisine dönüştürülüyor” dedi.

Atmış, “İktidar fakirlere, 500 bin yıpranmamış göz yaptıracağını söyledi. Bunun üzere yer zaruri. Ormanlık alanlarda yer yoksa ne olacak? Orman alanlarını üstelik bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirler ve buraya basamak yapabilirler” dedi. Erdoğan Atmış, ANKA Vukuf Ajansı’na şunları söyledi:

YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA: Gerçekte 1970’li yıllardan beri meri 2B uygulaması var. Burada ‘bilim ve olgun itibarıyla orman niteliğini yitirmiş olan yerler’ adı altında orman dışına çıkarılma işlemleri yapılıyordu. Şu anne kadar 647 bin hektar orman dışına artık ve bu çarkıt hızıyla olmasa de sürüyordu. Ama bu MUNZAM 16 uygulamasıyla ormanlara daha üstelik engel verebilecek ayrımsız uygulama gecekondu. 2B uygulamasıyla orman niteliğini yitirmiş alanların tarım arazisi olarak yararlanma neredeyse orman dışına çıkarılıyor. MELFUF 16 maddesi ‘Tarım olarak kullanılmasına da makul sıfır yerler’ diyor. O ahit anayasaya hilaf benzeri prosedür yapılıyor. Yani siz anlaşılmaz ifadelerle herhangi bir yeri orman dışına çıkarabilirsiniz. Şayet tıpkısı yerde rant bakımından değerli ayrımsız yerse bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirsiniz. İşte bu izin 2018’dahi Cumhurbaşkanlığı’na verildi.

BUNU ARTIK SEÇKIN AY YAŞAYACAĞIZ: Bunun uygulaması olarak ayda bire bir posta zaman zaman ayda iki el altı yahut yedi ilde tahminî 1500 dönümlük aynı kayran gene orman dışına çıkarıldı. Kamuoyunda bile sanki bu ilk kez oluyormuş üzere duyum yapılıyor. Müfit. Bu değme ay karşımıza gelecek. Ihtimal ilerde elan da yoğun gelecek. Çünkü orman alanları ne efsus kim soylu erki benzeri rüşvet sağlanan kayran. Orman Umumi Müdürlüğü bire bir arsa ofisine dönüştürülüyor. Zira EKLENMIŞ 16 konu ile orman dışına çıkarılacak, aynı işlem yapılacaksa bu Türkiye Cumhuriyeti Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak Umumi Müdürlüğü’nün talebiyle oluyor.

KONUT PROJESİNDE BU ALANLAR KULLANILABİLİR: İktidar fakirlere, 500 bin yeni göz yaptıracağını söyledi. Bunun için arazi muktezi. Ormanlık alanlarda yerey yoksa ne olacak? Orman alanlarını birlikte bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirler ve buraya basamak yapabilirler. Ben kişisel adına bu uygulamanın fakirlere, yerleşim yeri açmak amacıyla değil de özellikle parası olanlara orman alanlarının zarfında sahalar bina etmek ortamında haddinden fazla elan çok kullanılabileceğini düşünüyorum.

ANAYASAYA GÖRE, ULULUK ORMANLARININ MÜLKİYETİ DEVROLUNAMAZ: Bir yerde yerleşme yeri fora etmek istiyorsanız birilerine villa, köşk, apartmanlar siteler yapacaksınız. Siz orman zarfında istediğiniz yeri bu şekilde orman dışına çıkarabiliyorsunuz. Amma anayasaya bakarak çıkaramıyorsunuz. Çünkü anayasaya bakarak, ‘Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu romanlar devir aşımıyla para edilemez’ deniyor. Dolayısıyla temel ile çelişen tıpkı kapsam var. Değişik yandan ‘devlet ormanlarının mülkiyeti devrolamadığı’ üzere bu uygulamayı yapıyorlar. Ormanı çizgi dışına çıkarılıp mülkiyeti henüz sonra devrediyorlar. Anayasaya sarih karşıt olan tıpkı uygulamayı yürürlüğe koydular. Bu gelişigüzel ay karşımıza bu şekilde Resmi Gazete’bile geliyor. Bu zamana büyüklüğünde yapılan bilcümle çalışmalar anayasaya aykırıdır, bunu ayan ve seçik benzeri şekilde belirtebilirim.”

Share: