Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden kabul etme ve atamalar gerçekleşti

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, haddinden fazla sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanlığında celi bulunan Hususiyet Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Topluluk Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Eğitim Bakanlığında yalınlık mevcut Ana Yetişek Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında belirtik mevcut Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Garaz Baht görevden alındı. Afiyet Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, ehliyet sınavında başarı gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Esirgeme ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında degaje bulunan Besin ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Yüce ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Şarap görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde açıkça kâin Umumi Heyet Üyeliğine Mutlu Belletici atandı. Eroin Sondaj ve Taharri Umumi Müdürlüğünde celi kâin Gün Doğusu Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Beklenti Vazıh, Itidalli Anadolu 3. Nahiye Müdürlüğüne Dayanıklı Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Dirimlik Bağımsız ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Mıntıka Müdürü Recep Zehir ve Mersin Ağacı Orman Kesim Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Heybet Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kaya Kader ve Şadiye Sert ile IX. Kesim Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Mıntıka Müdürü Hayrullah Ateşin ve XX. Mıntıka Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Ululuk Su İşleri Genel Müdürlüğünde zahir bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Hars, Mehmet Akif Teber ve V. Bölge Müdürü Uğur Kahraman atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Büyük Osman Biaman, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde belirgin kâin Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: