Cumhurbaşkanı Kararıyla 11 İlde Kâh Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te kâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün gâh ilçelerinde krokileri ile cızık ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin buyruk ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde mevcut taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Umumi Müdürlüğü) yoluyla Orman Genel Müdürlüğüne orman ihdas etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: