Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Mebus Misyon Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhur Reisi kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Sedir gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgilendiren Ekincilik ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kanunuesasi’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Tasavvur Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’üstelik yayınlanan Cumhur Reisi kararıyla; 6831 basit Orman Kanununun Melfuf 16’ıncı maddesi layıkıyla, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Global abuhava krizi, değme yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, eroin faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları giderek azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı faaliyet raporuna bakarak; Türkiye’bile orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kestirmece yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a mail ilde, 280’den fazla alanda 2.793 adet orman yangını balkon, 139.503 hektar orman alanı uymazlık görmüştür. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu Mülhak Özellik 16’da; ‘haber ve fen itibarıyla orman namına muhafazasında tek kazanım görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi bile mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan evet birlikte yerleşim yeri oluşturulması makul olan sulp, kayalık, açık ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne namına tescil edilir’ denilmektedir. Bu konu, yıllar içerisinde artan ormansızlaşmanın ana nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabil, sübjektif kriterlerle bu madde uygulanarak binlerce hektar düz de bulunmayan edilmiştir. 2022 içerisinde, daha önce üstelik Kastamonu ve Manisa’bile 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin Ağacı’birlikte 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Mülhak husus 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin buyruk ve tasarrufu altında yahut Hazne’nin hususi mülkiyetinde mevcut taşınmazlardan, Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Genel Müdürlüğü) aracılığıyla Orman Umumi Müdürlüğü’hangi orman monte etmek amacıyla tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik kendisine telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Temel’nın 169 uncu maddesindeki ormanları koruyucu hükümlere de aykırıdır. Birleşmiş Milel İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Muhit Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin üstelik imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Yelpaze Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve sair ilgili girişimlere müteveccih toplu ve ferdî taahhütleri baştan doğrulama etmektedir. Esas, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere mugayir uygulamalara serencam verilmesi, ormanları koruyucu ve geliştiren canlı politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te bazı orman alanlarının, bili ve vukuf itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına nasıl değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Selen insanları ve evcil yönetimlerle teşrikimesai yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar illet korunup, geliştirilmemiştir? Marifet ve haber itibarıyla orman nitelikleri sebep kaybettirilmiştir?  Bu illerde kullanılmamış orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Serencam ilkokul yılda, Ek özellik 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar adına orman bina etmek amacıyla, Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hangi illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, son ilkokul yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile ne kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi büyüklüğünde gelir elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile başka hangi illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde dirimsel öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, beyaz zehir, erke projeleri bulunan mudur? Rant için bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının temel, yasalar ve uluslararası sözleşmelere uymazlık oluşum ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere muhalefet teşkil fail Ekleme Konu 16’nın halel edilmesi gerektiğini söyleyen haber insanlarını dikkate algı mısınız?

Share: