İller emniyet ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Ocak-Haziran ayları bağlamında adam başı düşen nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve kişi başına sakıt bütün mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Kişi Başına Sakıt Yüreklilik

Şark Rum Bölgesi illeri zarfında adam başına sakıt kredi değerinin arz erdemli olduğu el 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Familya – Haziran döneminde adam başı düşen nakdi kredi değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL adına kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Havza illeri içinde kişi başına sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 maaş bölümünde sunu faziletli adam başı düşen takipteki nakdi cesaret değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Sakıt Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum adam başına sakıt tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başına düşen artırım mevduatı değerinin sunu faziletli olduğu diyar 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde adam başı düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL yerine tayin edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak Erzurum toprak illeri zarfında adam başına sakıt hep yatırım mesabesinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başına düşen bütün tevdiat değerinin genişlik erdemli olduğu mülk 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Sakıt Toplanmış Tevdiat Değeri

Bu yılın Ocak – Haziran ayları düzeyinde adam başı düşen hep tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL namına kaydedildi. – ERZURUM

Share: