Ocak Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu

İller cesaret ve yatırım sıralaması açıklandı. Ev-Haziran döneminde adam başı sakıt nakdi yüreklilik değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu.

Gün Doğusu Rum Bölgesi illeri ortamında adam başı düşen güven değerinin sunu erdemli olduğu yer 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine bakarak Ev – Haziran döneminde adam başı düşen nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL kendisine kaydedildi.

2022 yılının 6 aylık bölümünde sunma faziletli adam başı sakıt takipteki nakdi kredi değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

“İller adam başına sakıt artırım mevduatı değeri”

kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değerinin arz erdemli olduğu il 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Dönemde adam başına düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL olarak tayin edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak bölgede adam başına düşen toplam tevdiat değerinin yeryüzü efdal olduğu il 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

adam başına sakıt mecmu yatırım değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt bütün mevduat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL namına kaydedildi. – ERZİNCAN

Share: