Sivas’ta ki petrol potansiyeli açığa çıkartılmayı bekliyor

Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, İmranlı’dan Kayseri’ye kadar kısaca 200 km uzunluğunda ve 50 km genişliğindeki Sivas Havzası’nın yer yağı içerebilecek yer bilimsel özelliklere eş olduğunu belirtip, 1974’birlikte eksik mütezayit sondajın sürdürülebilmesinin hayır olabileceğini savundu.

Sivas Cumhuriyet Altını Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimi Mühendisliği Bölümü Akademisyen Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, Sivas Havzası’nın kabaca 65 milyon sene önce gelişmeye başladığını belirtip bu cins iri çökelti havzalarında yer yağı oluşumunun mümkün olduğunu ifade etti. Kavak, Sivas’ta 1970’li yıllarda natamam mütezayit sondaj çalışmalarının sürdürülmesinin müspet sonuçlar verebileceğinin altını çizdi. Kavak açıklamasında, “Sivas Havzası benzeri Üçüncül havzası olup bu nev şişman çökelti havzalarında petrolün oluşumunu görebilmek tür. Türkiye’de bu çeşit yer yağı ve saf gazın oluştuğu ve çıkarıldığı havzalar genel namına Trakya, Adana ve Güney Şarki Küçük Asya bölgelerinde bulunuyor. Özellikle 12-13 bin metrelik çökel kalınlığına cemaat Sivas Havzası’nın Emirhan ve Karayün bölgelerinde petrolün kapanlanıp oluşabilmesini sağlayacak sodyum klorür tektoniği yapılarının dünyadaki bildirme gani örneklerinden birisi olduğunu biliyoruz. Meksika Körfezi’nde çıkarılan petrolle ilişkili bahir altında gözlenen eş yapılara bu bölgede de rastlanmış durumda. Sivas Havzası’nda 1974’de bu bölgelere yakın adına Hırçın köyünde MTA aracılığıyla tıpkısı himmet işlenmiş. 3 bin 643 metrelik tıpkısı sondajda değişik kaya birimleri kesilmiş ancak herhangi petrol emaresine rastlanmamış. Yapılan çalışmada ve raporlarda bunun ayrıntısını görüyoruz. Ancak şu zaman ki olanaklar ve bakış açısıyla araştırma bin metreye andıran kalınlıkta devam ettirilip tabandaki asıl ana kayaya varılabilseydi ve etraflı bire bir jeofizik sismik kesit çıkarılabilseydi bunun emarelerine varılabilmesi konusunda belki henüz fazla şansımız olabilirdi diye niteleyerek düşünüyorum. Kapatılmış olan kuyuda bu sondajı baştan başlatma ihtimali ne etap tür cins bilmiyorum ancak izinli heybet çekicilik ve kuruluşlarının yapabileceği bu kök yaklaşımlarla bu konu yeniden değerlendirilebilir” dedi.

“Kısaca 1000 metrelik derinlik hakkında değme haber namevcut “

Prof. Dr. Öğr. Üyesi Kaan Şevki Kavak, petrolü tutabilecek ajurlu kayaçların kesilmeleri halinde petrole ulaşılabileceğine ilgi çekip şunları söyledi, “Antrparantez jeofizik çalışmaların de yapılması gerekiyor. Bölgede aynı MEMLUK şirketi vasıtasıyla günümüze mümasil gerçekleştirilen sismik kesitler var ve onların ayrıntısına ulaşmaya çalışıyoruz. Vadi altında petrolle ilişkili yapıların sismik kesitlerle birlikte ortaya çıkarılması gerekiyor. Ümitli olan yer yağı taşıyacak kayaçların de bu bölgelerde sondajlarla kesilmesi gerekiyor. Bu sondajı başlatmışlar ama 1974’üstelik kısıtlı imkanlarla yapılan benzeri mücahede. Balaban Tersiyer havzalarında bu soy petrol yapıları var ama Sivas Havzası’nı milyonlarca yıldır etkileyen tuz ve bindirme tektoniğini bile hesaba yemlemek gerekiyor. Alelhusus bölgede kayaçları etkileyen sıkıştırmalar kim Sivas Havzası halen hakeza bir sıkıştırma altında, petrolün kapaklanıp olgunlaşmasını sağlayacak sistemi zorlamış türlü ve bu yüzden bile hele bindirme tektoniği petrol gelişimini aksi yönde etkilemiş de kabil.”

Sivas’ın Celali köyünde 1972-74 yılları ortada devam eden istikşaf çalışmalarında petrole ulaşılmak istenirken 3 bin 643 metrede sondaj çalışmasının durdurulup kuyunun kapatıldığı biliniyor. – SİVASShare: