Vatandaş arsız, kaymakam biçti

Vatandaş arsız, kaymakam biçti

Şanlıurfa’da benzerine rastlanmayan görüngü

Vatandaşın meraya ektiği arpayı kaza hasat etti

Hasattan elde edilen gelirin gerekseme sahiplerine dağıtılması planlanıyor

ŞANLIURFA – Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde eşi benzerine rastlanmayan ayrımsız görüngü yaşandı. Bire Bir vatandaşın iki mahallenin hayvancılık üzere kullandığı meraya izinsiz ektiği arpayı hasat eden kaza, elde ettiği geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Edinilen bilgiye bakarak fenomen, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine merbut Kovancı kırsal Mahallesine sınırlı Esenler mezrasında yaşandı. A.E. isimi vatandaş, Kovancı ve Kavalık kırsal mahallelerinin hayvancılık amacıyla kullandığı devlete ilgili meraya müsaadesiz rüşvet ekerek obstrüksiyon etti. Uyanık karakoluna giden A.E.’nin toprak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu yakınları şikayette bulunarak hasat gerçekleştiği takdirde mahallede koku dökülebileceğini söyledi.

Tahminî 400 dönüm meranın nehiy edildiği ortaya çıktı

Şikayet sonrası harekete güzeşte kaymakamlık, 3091 çevrilmiş kanun çerçevesinde tahkik başlattı. Tahkik memurları tahminî 400 dönüm meranın A.E. eliyle arpa ekilerek işgal edildiğini tespit etti.

Belediye hasadı yapmayınca ilçebay devreye girdi

Mevzuatta devletin hükümranlık ve tasarrufu altında kâin meralara ekilen ürünün kim eliyle pekâlâ hasat edileceğine dayalı boş tıpkı hâkimiyet bulunmaması üzerine Ilçebay Ateşli Doğan devreye girdi. Mera Kanununun 4’üncü maddesi gereğince meranın bozuk haline getirilmesi amacıyla ödenmesine karar sunulan 506 bin TL uray gözetiminde açılacak mera gelirleri adına yatırılacağı için bahis konusu içtima uray yoluyla hasat edilmesini istedi. İddiaya göre belediye, personel ve ekipman yetersizliğini öne sürerek bu talebi yerine getiremeyeceğini bildirdi.

Arpanın tarlada çürümesine müsaade vermedi

Gıda krizinin gündemde olduğu bir dönemde ürünün tarlada çürümesine izin etmeyen Kaymakam Ateşli Doğan, 5442 sınırlanmış İl İdaresi Kanununun kaza makamına vermiş olduğu fariza, bitirme ve sorumluluklar çerçevesinde kaza uyanık komutanı, kaymakamlık ekincilik müdürü, ekincilik odası başkanı, dünyalık müdürü ve temas iki mahalle muhtarından oluşan tıpkı yarkurul kurdu. Kaymakam Doğan başkanlığında toplanan encümen, antlaşma geçmeden ürünün kaymakamlık aracılığıyla hasat edilmesine karar verdi.

Hasadı yapılan ürünün geliri gerekseme sahiplerine dağıtılacak

Açıkgöz eşliğinde meraya giden biçerdöverler, iki dolaşma süren hasadın böylecene 47 ton arpayı biçti. Bunun 7 tonunu satan alt kurul, hasat giderlerini karşıladı. Artan 40 ton ise ilçede mevcut lisanslı depoda emanete makbuz. Tahminî 40 titrem arpanın satılarak elde edilecek gelirin ilçedeki gerekseme sahibi ailelere dağıtılması planlanıyor. Ense makamlardan gelecek ferman doğrultusunda elde edilen gelirin bodur müddet içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Örneğine rastlanmayacak aynı olay

Lisanslı depoyu musahabe ederek arpanın akıbet durumu için bilgelik kayran Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, “Meralar bilindiği amacıyla halkın kolektif kullandığı, devletin hâkimiyet ve tasarrufunda olan yerlerdir. 3091 sayılı yasa çerçevesinde kaza adına bizim görevimiz başka taşınmazlara yapılan tecavüzleri engellemek kabilinden meralara yapılan işgalleri bile çalmak ve men kararı vermektir. Demin anlatacağımız fenomen dokuz canlı örneğine rastlanan bire bir görüngü değildir. Almış olduğumuz bire bir ihbar konusunda İlçemize kapalı Kovancı Esenler mezrasında yapılan tecavüzü öğrendik ve bu çerçevede 3091 dar kanun uyarınca men kararı verdik fakat meranın üstünde ekili mevcut arpa ürünü vardı. İlçe ekincilik müdürümüz ve tarım odası başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde bu arpa ürününün bir an evvel, ivedilikle hasat edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki hangi otlak kanununda hangi bile 3091 çevrilmiş kanunda bu ekilen arpanın ki eliyle hasat edileceğine dayalı çıplak benzeri aranjman bulunmamaktaydı” dedi.

Ekincilik ve Orman Bakanlığını talimatı bekleniyor

Ürünü hasat etmedikleri takdirde kamu düzenini bozacak ahval yaşanabileceğini belirten Kaymakam Doğan, ” Ayrıca bu arpayı eken vatandaş ile amcaları arasında bir antagonizm küçümseme konusuydu. Şayet kim arpanın vatandaş tarafından hasat edilmesine müsaade etseydik telafisi olabilir sıfır olaylar çıkabileceği ve amme düzeninin bozulabileceğini öngörerek bahis konusu meraya ekilen arpanın kaymakamlığımızca kurulacak bir komite vasıtasıyla hasat edilmesini kararlaştırdık. Bu komisyonda kaza kurnaz komutanımız, tarım odası başkanımız, kaza ekincilik müdürümüz ve muhtarlarımız görev aldılar. Yapmış olduğumuz hasat sonucunda 47 ton arpa ürünü elde ettik. Bunun 7 tonunu masrafların giderilmesinde kullandık. Elimizde mütezayit 40 ton arpayı ise silolarda emanete aldık ve akıbetinin hangi olacağı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığından fikir sorduk. Gelecek görüşe göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan merayı işgal eden A.E. için ise kanuni işlem başlatılarak nakdî ceza kesildi.

Share: