“Arsıulusal Asya Semiyoloji Konferansı” Balıkesir’de düzenlenecek

Merkezi Güney Kore’nin başkenti Seul’birlikte mevcut Asya Arsıulusal Göstergebilim Derneğinin (ASIA) organize ettiği konferanslar serisinin ikincisi, 2024 yılının ağustos ayında Balıkesir’üstelik yapılacak.

Anadolu Im Bilimi Araştırmaları Derneği (ANASEM), Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve Asya Uluslararası Im Bilimi Derneği tarafından ilmî altyapısı oluşturulan Asya Uluslararası Semiyoloji Konferansının, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Seul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uluslararası Asya Im Bilimi Deneğinin kurucular kurulunda vadi düz Balıkesir Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Özsarı ikincisi, yaptığı açıklamada, Balıkesir’birlikte düzenlenecek Asya Arsıulusal Gösterge Bilimi Kongresi’nde Asya kültürlerinin tarihi, milletlerinin soy kökleri, Asya’da düşüncenin tekamülü, Asya sanatları, matbuat tarihi, beşeri bilimlerin aksiyon süreci, semiyotiğin ekoloji ve kasaba çalışmalarına katkısı, mazmun konusunda yapılan çalışmalar, kıtanın sembolleri ve işaretleri kabilinden konuların tartışılacağını bildirdi.

Türk İslam aydınlanma çağı düşünürlerinden İbni Sina’nın koca eserlerinden birinin başlığının “İşaretler” olduğuna dikkati çeken Özsarı, meal araştırmaları ve işaret tezlerine dayalı Doğu’daki araştırmalarının oldukça çarkıt aynı geleneğe dayandığını belirtti.

Mustafa Özsarı, Arsıulusal Asya Semiyotik Konferansının Türkiye’de düzenlenmesinin Türk İslam deme araştırmalarının dünyada hak ettiği yeri bulması için yetişkin bire bir punt olduğunu vurguladı.

Konferansa tanrı bilimi, dilbilim, mimarlık, iletişim, yazın bilgi, halk bilimi, etnografya, insan bilimi, plastik sanatlar kabilinden değişik disiplinlerde çalışan ve semiyotiği tetkik metodu adına kullanan çalışan araştırmacıların katılacağı öğrenildi.

Araştırmalarda elde edilen bulgular Türkiye’den dünyaya yayılacak

Öte yandan Asya Gösterge Bilimi Konferansının ASIA ile ana düzenleyicisi olan ANASEM Fahri Başkanı ve Balıkesir Ilbay Yardımcısı Şükrü Yağız ise yazılmış açıklamasında, organizasyonun Balıkesir’in ve Türkiye’nin tanıtımı açısında balaban aynı okazyon olduğunu rapor etti.

Esmer, semiyotiğin medlul araştırmalarına dayalı disiplinler arası benzeri olgun olduğunu, alelhusus beşeri bilimlerde balaban ayrımsız araştırı metodu görevi yaptığını, bambaşka Kore ve Japonya tevessül etmek Asya’nın önde gelen ülkelerinde bilgili içtimai bilimcilerin araştırmalarını ve elde ettikleri bulgularını Balıkesir’den dünyaya duyuracaklarını aktardı.

Ilbay Yardımcısı Esmer, 2026 yılında 17’nci Dünya Semiyoloji Kongresinin bile Balıkesir’bile yapılması üzere yöntemince başvuruda bulunulduğunu, Balıkesir’in adaylığının yöntemince afişe edildiğini anlatım etti.

İlki Seul’de düzenlendi

Asya Arsıulusal Gösterge Bilimi Konferansının ilki 13-17 Teşrinievvel 2022’birlikte ASIA tarafında Cenup Kore’nin başkenti Seul’dahi gerçekleştirildi.

Ana teması Asya Kültür Araştırmalarının Disiplinlerarası Intikal Süreci olarak belirlenen konferansın başkanlığını, bir zamanda ASIA’nın müessis başkanı Prof. Dr. Sung Do Ki üstlendi.

Güney Kore özellikle girmek üzere, Türkiye, Çin, Japonya, Vietnam, Hindistan, İran, Kazakistan, Rusya Federasyonu, İtalya kadar ülkelerindeki göstergebilim/semiyotik araştırmacıları benzeri araya geldiği ve bildiriler sunduğu kongrede, ağırlıklı adına Asya’nın temel işaretleri ve Asya kültürünün dünyaya katkıları tartışıldı.

Share: