“Tüvana Türkiye Forumu”nun ikincisi Nevşehir’de başladı

Türkiye Bilgisizlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) projesi kapsamında düzenlenen “Gailesiz Türkiye Forumu” toplantılarının ikincisi Nevşehir’da “Mülteci Algısı” temasıyla başladı.

Türkiye’deki gençlerin deneyimlerini, göz açılarını ortaya koymayı ve sesini duyurmayı hedefleyen proje kapsamında, İç Küçük Asya Bölgesi’nden 18-30 gözyaşı arası 200’den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliği yapıyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Eli Açık Aktekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin adını aldığı Hacı Bektaş Veli’nin, Küçük Asya’nun kültürel ve inançsal dönüşümünde etkisi olan manevi önderlerden biri olduğunu belirterek, bu soy manevi önderlerin mülteci algısıyla ilgilendiren göz açısını etkileyecek ensesi kalın veriler sunduklarını anlatım etti.

Kafile olgusunun, sosyologların, yöntem bilimcilerin ve tarihçilerin üzerinde durduğu, çok yayın verdiği şanlı tıpkı konu olduğunu dile getiren Aktekin, şöyle konuştu:

“Zaman boyunca isteğe sınırlanmış veya mecburi göçler yoluyla koca hareketliliği daim devam edegelmiş. Günümüzde bile hele elan mebzul tıpkı dirim şartına erbap olabilmek, henüz ferah soylu erki kazanımlar elde edebilmek üzere isteğe bağlı barhana edenler var. Türkiye’den Avrupa’ya işlemek için revan insanlarımız var. Barhana genelde doğudan batıya, güneyden kuzeye doğrudur. Bunun sebebi birlikte ekonomik şerait. İnsanlar elan bol maltalık şartlarının olduğu yere göç ediyor. Ayrımsız da cenk, patırtı kadar ortamlardan hayatta kalabilmek amacıyla kaçan insanların nöbet açtığı göç var. Bu göçün kez açtığı muhtelif belirsizlikler, sosyolojik, siyasal dönüşümler ortaya çıkıyor.”

Aktekin, toplantının bol sonuçlanmasını diledi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdinç dahi çalıştay masalarında yapılacak tartışmayla mülteci üstüne fikirlerin ortaya konulacağını, sorunların tespiti ve hal önerilerinin meydan alacağı raporun yetkililerle paylaşılacağını söyledi.

Forum, akşam yapılacak meşveret oturumunun ardından sona erecek.

Güre Türkiye Forumu’nun ilki 21 Mayıs 2022’bile İzmir’üstelik düzenlenmişti.Share: