Behiç Polat: “Dönülmez Akşamın Ufkunda Ülkemiz Nazik Bire Bir Vedaya Hazırlanıyor”

İYİ Parti Mersin Ağacı Mebus Behiç Polat, 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde, “Bu bütçe hem Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl bütçesi hem bile aynı yıla 2 bütçe sığdırma beceriksizliğini gösteren AKP’nin diliyorum kim sonuç bütçesidir. Bundan Sonra seçkin şeyin kanıksandığı, bütçe disiplininin olmadığı, AKP’nin partici taleplerini karşılamaya endekslenmiş tıpkı bütçe var önümüzde. Bu dahi gösteriyor kim dönülmez akşamın ufkunda ülkemiz büyük bir vedaya hazırlanıyor” dedi.

TBMM Umumi Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ile Ev, Afiyet Bakanlığı ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Adisyon Yasa Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor. Görüşmelerde İYİ Öğür Grubu yerine Adana Mebus Mehmet Peklik Çulhaoğlu ve Mersin Saylav Behiç Polat konuştu. Çulhaoğlu’nun konuşması şöyle:

“İktidarın Türkiye Balaban Millet Meclisine sunduğu 2023 Yılı Merkezi Bütçe Yasa Teklifi’nde Bitirmiş Genel Komutanlığımız, Kıran Asayiş Komutanlığımız ve Itimat Genel Müdürlüğümüzün stratejik hedef planları üzere Açıkgöz Genel Komutanlığına 76 bilyon 73 milyon 628 bin, Kıyı Asayiş Komutanlığına 4 milyar 986 milyon 900 bin, Inanma Umumi Müdürlüğüne 116 bilyon 888 milyon 293 bin Türk lirası ivaz tahsis edilmiştir. Tığ İYİ Tümen Grubu namına şayet bütçe uygulamasında yetersizlikler olursa bütçe ödeneklerine ek ödenek konulmalı ve temas nev imkanları artırılmalıdır diyoruz. Ülke savunması ve güvenliğimiz üzere bugüne büyüklüğünde gelen bütün tekliflere olumlu rey verdik, vermeye dahi devam edeceğiz.

“BU YÖNETİM TARZI, KEREM GELENEĞİNİ BOZARAK CİDDİYET VE DENETİMİ ORTADAN KALDIRMIŞTIR”

Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı, millî asayiş stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini yürütür. Bizim asayiş stratejimiz, vatanımızın ve milletimizin ebedi varlığını ve devletimizin ayrılamaz bütünlüğünü korumak; halkın refahına, maddi ve manevi mutluluğuna çalışmak olmalıdır. Amma üzülerek söylüyorum, bunları yerine beyan etmek yerine; herhangi bir kesimle çekişme fail, rastgele yere bahis yetiştiren; ülkemizin hoppadak güzel milletvekillerine değil, önüne gelen herkese hakaretler eden bire bir dümen tarzıyla alın karşıyayız. Bu yönetim tarzı, mehabet geleneğini bozarak ciddilik ve denetimi ortadan kaldırmıştır. Bakanlıkta partizanlık, değim haline getirilmiş, aheste ve saygınlık kaybına öğün açmıştır. Bu büyüklüğünde şehit veren göz bebeğimiz bire bir kurumun bu hale gelmesi bizleri içten üzmektedir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve huzurdan mesul olduğunu unutmamalıdır. Bu ucube sistem içerisinde kaybettiği onur ve güveni ulaşmak üzere yanlışlarından dönmeli ve esasen halkımızın güvenini yapılış etmelidir.

“HUDUTLARIMIZ ÜLKEMİZİN NAMUSUDUR. PEKİ, BU UYUŞTURUCULAR GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİĞİNE GÖRE, BURADA BİR BAŞARISIZLIK BULUNMAYAN MU?”

Türe Bakanlığının adli istatistikleri, Türkiye’de yanlışlık oranlarındaki artışı gözler önüne sermektedir. Devletin arşivlerine bakın, ne diyor: Alelhusus hırsızlık, dolandırıcılık ve soygunculuk üzere suçları havi servet varlığına karşı işlenen suçlar, yeryüzü fazla işlenen taksirat olmuştur. Bu suçlardan ayrımsız yılda 2 milyon 461 bin dosya küşade, yanlışlık oranlarında bire bir yılda yüzdelik 27,3 artış yaşandığı açıklanmıştır. Kül bu cürüm grupları içre metal suçlarının oranı ise yüzde 5 olmuş ve dosya sayısı 422 bine yükselmiştir. Sayın Icra Vekili ‘Her hafta sayı farkı 5 bin metal satıcısı yakalıyoruz’ diyor. Demin, Sayın Icra Vekili’a soruyorum: Bu eroin, ülkeye lacerem bu büyüklüğünde bayındır giriyor? Hudutlarımız ülkemizin namusudur. Peki, bu uyuşturucular gökten zembille inmediğine göre, burada benzeri kısırlık bulunmayan mu?

“BU SİSTEM; MEHABET TECRÜBEMİZİ, TEAMÜLLERİ BİR KENARA BIRAKMIŞ, ASIRLIK KURUMLARIMIZI İŞLEVSİZ KILMIŞ, MEHABET-MİLLET BAĞINI KOPARIP ATMIŞ VE ÜLKEMİZİ KRİZLERDEN KRİZE SÜRÜKLEMİŞTİR”

Devlette liyakat, dirimlik adaleti, hususiyet, vicdan, ahlak, sıdk ebet müddet sürekli olması müstelzim idealler, ilkeler ve hedeflerdir fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu olguların tamamını yerle bir etmiştir. Bu hep; fehamet tecrübemizi, teamülleri tıpkısı kenara bırakmış, yüzyıllık kurumlarımızı işlevsiz kılmış, büyüklük-millet bağını koparıp atmış ve ülkemizi krizlerden krize sürüklemiştir. Kurumsal yapıda çürüme, yönetim usullerinden uzaklaşma, teşkilatlarda, yönetimsel organlarda ve denetleme mekanizmalarında engebe, particilik ve sıkı kadrolaşma doğrudan bu kural dışı sistemin sonuçlarıdır. Devlet bu sistemi elan fazla taşıyamaz. beş altı kaldı, İYİ Fırka iktidarında, düzenlilik politikalarımızın temel amacı ahbaplık devleti ilkelerinden ödünleme vermeden Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bütünlüğünü, Türk milletinin milli bağlantı ve beraberliğini, cumhuriyetin niteliklerini, bağımsız demokratik düzeni, adam adalet ve hürriyetlerini, başıboş tıpkısı iktisadi hayatı kuruluş ederken ülkenin huzurunu ve sosyal barışını meram düzlük gelişigüzel çeşit cürüm tehdidini elan suç işlenmeden önce, suçu ve suçluluğu yaratan nedenlere odaklanarak ortadan kaldıracak, aktif tedbirler alarak toplumda hamaset, sulh ve hayat ortamını sağlayacağız.

“TOPLUM VİCDANINI KANATAN TAKSIRAT İÇİN ÖNLEYİCİ VE ISLAH EDİCİ HUSUSI TEDBİRLER ALACAĞIZ”

Suçların önlenmesine dair kanunu çıkaracak, yasaklayıcı kolluk güçlendirilecek ve özellikle aile içi sürat, karı cinayetleri, tensel istismar, cinsiyet ayrımcılığı, maden temini, yavru istismarı ve bala pornosu özellikle doğmak için sosyete vicdanını kanatan suçlar amacıyla önleyici ve ıslah edici hususi tedbirler alacağız. Terörle mücadelede; çabukluk eylemleriyle başta yaşam hakkı olmak üzere adam doğruluk ve hürriyetlerini zedelemeden, ülkemizin eylem alanı haline getirilen ve sınırlarımızı yıldırma fail küresel bağlantılı terör unsurlarını, devleti ele geçirmeye çalışan darbeci yapılanmaları ve milletimizin başına musallat olan başta PKK, FETÖ selefi cihatçı örgütler tevessül etmek amacıyla birlik yıldırı örgütleriyle askeri, politik, hesaplı, sosyal ve ruhsal cümle araçlar kullanılarak azimli tıpkısı savaş yürüteceğiz. FETÖ tıpkısı aynı kalkışmanın benzeri henüz yaşanmaması amacıyla değme nev tedbiri alacağız. 15 Temmuz kalkışmasını yapanları, bunlara müzaheret ve karyola edenleri ortaya intikal etmek ve adaletin gerçekleşmesini sağlayarak bunun FETÖ vasıtasıyla martir edilen 249 şehidimize ve yakınlarına harbilik borcumuz olduğunu vazıh belirteceğiz. Sivil demokratik düzeni yıldırma fail, milli iradeye kasteden ve hüküm içeren seçme makule yıldırıcı faaliyetin henüz eyleme dönüşmeden istihbari ve önleyici tedbirlerle tembel kuzuluk getirilmesi terörle mücadelede asıl önceliğimiz olacaktır.”

“DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDA ÜLKEMİZ NAZIK BİR VEDAYA HAZIRLANIYOR”

Çulhaoğlu’nun ardından mütekellim Polat, şunları söyledi:

“Bu bütçe hem cumhuriyetimizin 100’üncü sene bütçesi hem de bir yıla 2 bütçe sığdırma beceriksizliğini gösteren AKP’nin diliyorum ki sonuç bütçesidir. Artık değme şeyin kanıksandığı, bütçe disiplininin olmadığı, AKP’nin fırkacı taleplerini karşılamaya endekslenmiş tıpkı bütçe var önümüzde. Bu üstelik gösteriyor kim dönülmez akşamın ufkunda ülkemiz büyük bire bir vedaya hazırlanıyor.

“İSRAFI YAPAN, TASARRUFU ARTIRAN HİÇBİR DÜZENLEME BIRLIKTE YAPILMIYOR”

Milletimiz topyekün yerine çaresizlik ve tükenmişlik içerisinde çırpınmaktadır. Yetersizlik, enflasyon, geçim zorluğu tabaka safhadadır. Esnaf, maraba, sanayici, yetiştirici, iştirakçi, vazifeli, tekaüt, turizmci, sanatkâr, bilim adamı kısacası toplumun bilcümle katmanları katlanılmaz benzeri mali iyon altında ezilmektedir. Hep bunlar karşısında AKP’yi anlatım eden lügat ise bitim tükenmişliktir değerli arkadaşlarım. Bunu sebep söylüyorum? Bundan on tıpkı sene ilk 2023 hedefleri duyurulurken 2 trilyon dolar milli gelirden, 25 bin dolar kişi başına düşen gelirden, 500 milyar dolar ihracattan, yüzde 4,6 oranında işsizlikten bahsediliyordu. O balaban periyot geldiğinde Türkiye uçacaktı, kaçacaktı, şahlanacaktı, dünya bize gıptayla ve hayranlıkla bakacaktı. Olur, demincek hangi oldu? Ne oldu 2023 hedeflerine? Milli gelir hedefleri 925 milyar dolara düştü. adam başına sakıt sağlık hedefi 10.700 dolara düştü. İhracat hedefinin yarısı eridi. İşsizlik hedefinde sınıfta kaldık ve yüzdelik 11,4 namına gözüküyor. Getirilen bütçeye baktığımızda ise ekonominin sorunlarının çözüleceği hiçbir tedbir alınmıyor ve kamu yatırımlarına tam kök ayrılmıyor. İsrafı yapan, tasarrufu zait tek düzenleme dahi yapılmıyor, maalesef, üzülerek bunu görüyoruz. Yani bu bütçede budun bulunmayan, millet. İşte, arkadaşlar, 2018 yılında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi AKP’yi canlı enerjik mezara gömmüş, iflasını zar etmiştir. İktidarın ava giderken avlanmasına el açmıştır. Dün o dolu mahmul söylenen hedeflerin yerini bugün devlete güvenin yerle bir olduğu, insanların yarınından endişe duyduğu, krizlerin tıpkı tür çözülemediği, asıl azık maddelerine de muvasala zorluklarının yaşandığı derin bire bir idare buhranı almıştır. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, düzenlilik, yıldırı, yetişek, keyif, spor, hanek ülkede yozlaşmadan, çürümeden, lakaydiden ayrıksı benzeri madde namevcut.

“KAFILE MESELESİ AKP İKTİDARININ TÜRK MİLLETİNE ATTIĞI IRI BİR KAZIKTIR”

Barhana meselesi AKP iktidarının Türk milletine attığı nazik tıpkısı kazıktır. Oran aklının terkedildiği bu kayran birilerinin kesim masalarına saraka yapılmıştır. Ömrü terörle mücadeleyle eski, binlerce martir ve gazisi olan tıpkısı devletin bariz başlık politikası uyguluyor olması ayrımsız utançtır. Sınırları yolgeçen hanına dönmüş; kim, hangi, neci olduğu isimsiz gruplar içeride cirit oyunu atıyor. Ensar-muhacir aldatmacasıyla kamuoyuna acı yutturanlar acaba on paralık utanıyorlar mı? İşte biz İYİ Parti yerine bunu aynı milli güvenlik sorunu namına görüyoruz 6 Eylül 2022’birlikte İYİ Parti yerine Milli Göç Doktrini ve Ciddi Eylem Planı’mızı kamuoyuyla paylaştık. Milli kafile doktrinimize göre hudutlarımız yine namusumuz olacak, arızi siper statüsünü kaldıracağız, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler Suriye devletiyle anlaşılarak tehlikesiz şekilde gönderilecek. İl ve ilçelerimizde kota uygulaması başlatacağız. Ara Sınav muafiyetiyle gelip kalmaya devam edenler ülkelerine reddetme edilecek. Hane edinmeyle ve istisnai vatandaşlık kazananların durumu gözden geçirilecek. Amme düzenini zılgıt eden eksiksiz göçmenler da hudut dışı edilecek. Henüz bir nice asıl prensibi içeren bu doktrini iktidarımızın geçmiş haset başlatacağız ihvan. Tığ devleti gelişigüzel yönüyle ihata fail tıpkı politik hareketiz. Zımnında devleti yönetecek erke ve birikime eş olduğumuz herkesçe bilinmektedir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in deyimiyle hendek ülkeye çevirdiğiniz Türkiye tehlikesiz ellere tasdik edilecektir. Girmek kim AKP’nin Suriye politikasızlığı bütün tıpkısı milli düzenlilik açığına dönüşmüştür. AKP zaten heyetiyle tıpkı milli asayiş sorunu haline gelmiştir.”

Share: