Danişmend Gazi marifetiyle yaptırılan Garipler Cami 932 yıldır ibadete ayan

Danişmend Gazi marifetiyle yaptırılan Garipler Cami 932 yıldır ibadete berrak

TOKAT – Tokat’ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonradan Danişmend Gazi eliyle yaptırılan Anadolu’nun önce Türk Camilerinden Garipler Cami 932 yıldır ibadete bariz.

Tarihin birçok dönemine ev sahipliği özne Tokat’ta, Anadolu’nun ilk Türk Camilerinden Garipler Camii dikkat çekiyor. Caminin kitabesinde, Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılın serencam çeyreğinde nesir ettirildiği bilgisi vadi alıyor. Semerkant Mahallesinde kâin Garipler Camii, minaresinde kayran düzlük yeşil sırlı tuğlalardan ufuk ahali ortada Yeşil Minareli Camii adına biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonradan hep Anadolu’daki genişlik bozuk cami olma özelliği bulunan Garipler cami, Buhara yakın 1040 Karahanlılar vasıtasıyla yapılan Degaron Cami ile tıpkı tasrif tipine ehil. 14. yüzyılda yapılan mihrapta ayrımsız kitabe kâin cami dört sütun, koridorlar, mustatil mazgallı pencereler caminin sarih özelliklerinden. Tarihi kaynaklarda Anadolu’nun İslamlaşmasında Garipler Camii’nin payının olduğu kayran almaktadır.

“Tokat ve Anadolu’nun sunma çarkıt camilerinden birisidir”

5 yıldır Garipler Caminde imamlık fail Ihtiyaç İşbilir, ” Ecdadın evire çevire bir mirası olarak bırakmış olduğu bu tarihi camide fariza yapmaktayız. Tanrı buranın kadrini bilmeyi, burada layıkıyla görev yapmayı bizlere şans etisin. Burası Tokat ve Anadolu’nun yer sakat camilerinden birisidir. Hem mimari özelliğiyle hem mihrabıyla Anadolu’de tektir. Tokat’ın fethinden sonraları Bilerek Gazi aracılığıyla yaptırılmış olduğu bilinir. Mihrabında kendi üzerinde kitabesi olan bir tane mihraptır. İçinin basit olması ve tarihi dokunun üstelik vermiş olduğu hazdan periferi âdem tapınma ederken elan huşu içerisinde ibadetini yapıyor ve yol alıyoruz. Buranın feyzi ve bereketi muhakkak kim tarihinden, yıllarca içerisinde yapılan ibadetlerden kaynaklıdır. Buraya gelip ziyaret amaçlı gelip ibadetini yapanlarda oluyor” dedi.Share: