Enerjide çabuk kamulaştırma kararları

Türkiye’nin mütenevvi şehirlerinde organizasyon edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına balkon eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Zonguldak sınırları süresince bünye edilecek değişik enerji nakil hatlarının yapımı üzere, detayları ilanda marke güzergaha huruç eden taşınmazlar, cıvıltı dağıtım yapılış yerleri mülkiyet şeklinde, hat güvenlik sahaları ise götürüm hakkı böbürlenmek yoluyla Türkiye Hayatiyet Tevzi ATLATMAK Umumi Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilgili “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına isabet eden taşınmazların rekiz yerlerinin sahiplik şeklinde, nâkil dans gabarisinin ise istinat hakkı kabarmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: