İller cesaret ve mevduat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Familya-Haziran ayları bağlamında kişi başına sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başına sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başına sakıt artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve kişi başına sakıt toplanmış mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Kişi Başına Sakıt Yüreklilik

Gün Doğusu Rum Bölgesi illeri içre adam başı sakıt güven değerinin bildirme faziletli olduğu el 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Sülale – Haziran döneminde adam başı sakıt nakdi kredi değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL adına kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Bölge illeri içinde kişi başına sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın peşi sıra 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde en efdal kişi başına sakıt takipteki nakdi güven değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Sakıt Artırım Mevduatı Değeri

Erzurum adam başı sakıt tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başı sakıt tasarruf mevduatı değerinin sunma yüksek olduğu diyar 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde kişi başına sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL yerine belirleme edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum havza illeri içre adam başına sakıt toplam tevdiat değerinde 10’uncu oldu. Bölgede kişi başına sakıt toplanmış tevdiat değerinin yeryüzü erdemli olduğu memleket 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Adam Başına Sakıt Mecmu Tevdiat Değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt hep tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL kendisine kaydedildi. – ERZURUM

Share: