İzmit Belediyesi, Mahalle Kıyamet Planı’nı Devreye Sokmaya Hazırlanıyor

İzmit Belediyesi, beklenir Marmara Depremi’ne mücehhez kalkışmak üzere oluşturulan ‘İzmit Mahalle Facia Planı’nı (İzMAP) devreye almaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki ile mülaki İzmit Belediye Reisi Fatma Kaplan Hürriyet, kaza genelinde Mahalle Kıran Planı’nı uygulamak amacıyla harekete geçti. Hürriyet, Mahalle Gönüllüleri Kıyamet Komitesi dayamak istediklerini, bu komisyon ile gelişigüzel mahallelerde yetişek çalışmalarında bulunacaklarını, gerektiğinde bile gönüllü ve ekol eğitimleri verebileceklerini dile getirdi.

Mahalle sınırları içre ivedi müdahale mucip akse durumlarında faal azamet alabilecek kişilerin belirlenmesini hedeflediklerini aktaran Özgürlük “Özellikle mahalle bazında IVEĞEN geleneğine bakarak bilinçli gönüllülerin oluşturulması yaklaşan Marmara Depremi öncesinde çok kebir” dedi.

TMMOB VE KOÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Başbuğ Özgürlük, sarsıntı sürecinin öncesi ve sonrasında nelerin yapılabileceğini cenkleşmek ve konkre adımlar atmak hesabına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimi, tutkun meslek odalarının komutan ve temsilcileri ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi ile Mimari ve Tasarım Fakültesi Sektör başkanlıkları ile tıpkısı araya geldi. Toplantıya dayalı son bildirgesi ise gelecek günlerde açıklanacak.

Share: